Upravni odbor

Na skupstini dana 14.02.2016 su clanovi udruzenja izabrali slijedece clanove u novi odbor Ljiljana.

Sumic Huzeir

Sumic Huzeir

Predcjednik

Telefon: 076 – 847 27 32

Zilic Indir

Zilic Indir

Podpredjednik

Telefon: 070-392 86 21

 Bajrami Faruk

Bajrami Faruk

Humanitarne Akcije

Telefon: 076-723 20 15

Hadzibajramovic Vehbija

Hadzibajramovic Vehbija

Sportska sekcija/Sekretar

Telefon:070-456 73 78

Sumic Fikreta

Sumic Fikreta

ABF Kontaktperson

Telefon: 070 – 473 56 32

Akeljic Besir

Akeljic Besir

Blagajnik

Telefon: 073 – 626 71 47

Selimagic Zahid

Selimagic Zahid

Ekonom

Telefon: 073-984 70 62