Clanstvo

Na godisnjoj skupstini donesena je odluka da obnavljanje clanarine za ovu godinu treba biti zavrseno najkasnije do polovine marta ove godine. Poslije toga perioda U.O. je duzan da kontaktira osobe koje nisu izvrsile svoju obavezu. Ukoliko i poslije toga u roku od dvije sedmice to ne ucine vise se ne smatraju punopravnim clanovima i nisu dobro dosli na aktivnosti koje organizuje BiH ”Ljiljan” za svoje clanove!

Svi novo pridosli clanovi su dobro dosli tokom cijele kalendarske godine.

CLANARINA

  • Punoljetne osobe
    150 SEK
  • Maloljetne osobe
    50 SEK

UPLATA

Clanarina se moze uplatiti u prostorijama Ljiljana.

Ili preko ovog postgiro-racuna:
Postgiro: 62 12 86-4 (Bosniska Folkets förening Ljiljan)
Banka: Nordea.